Дерматологичен преглед

По време на прегледа пациентът дава информация за своите оплаквания, свързани с кожата, както и за своите минали и придружаващи заболявания. При необходимост се прилагат различни методи на изследване или се назначават допълнителни лабораторни изследвания. След извършването на прегледа, лекарят информира пациента за естеството на заболяването и назначава необходимото лечение и/или процедури.


Извършване на дерматологичен преглед
Открий новото си АЗ


Открий новото си АЗ

Copyright @ 2019 Дерматологичен център Dermmed. Всички права запазениCopyright @ 2019 Дерматологичен център Dermmed. Всички права запазени